Sveikina Baltupių radijas

Nuoširdžiausi sveikinimai - tebūna šventės linksmos ir mielos, o ateinantieji metai gražesni ir geresni!

Komentarai