Apie Baltupių radiją


Baltupių radijo antena
BLR-2DBAx4 ANTENNA SYSTEM
Apie radijo būrelį

Baltupių radijo būrelis tuometinėje Vilniaus Baltupių vidurinėje mokykloje gyvuoja nuo 2006 metų - tuomet ant stogo iškilo FM antena, buvusioje kino aparatinjė antrame aukšte įrengta radijo studija. Baltupių radijo ištakos - Radijo taškas - pirmoji moksleivių įkurta ir valdoma vietinio radijo stotis.

Iki 2019 metų Baltupių radijas naudojo 98,8 MHz dažnį - jo programos vyko popamokiniu laiku. Pasikeitus mokyklos statusui ir tapus progimnazija bei įrengus naują modernią studiją, Baltupių radijas gavo naują dažnį 97,9 MHz ir savo programas transliuoja nuo ryto. Tokie pokyčiai lėmė glaudesnį radijo stoties veiklos suderinimą su mokymo bei ugdymo tikslais, vienas jų - organizuoti aktyvias pertraukas Aktų salės priesalėje.

Baltupių radijas - neformalaus ugdymo būrelis Vilniaus Baltupių progimnazijoje. Dirba kasdien nuo 9:30 iki 13 valandos 212 A kabinete. Savo veikloje per neformalųjį ugdymą integruojami bendrojo ugdymo dalykai, socialinės bei komunikacinės pradinio ugdymo kompetencijos, fizika, informatika, lietuvių bei anglų k. ir kt.

Radijo stoties parametrai

Baltupių radijo stoties įrengimo vietos adresas: Vilniaus Baltupių progimnazija, Didlaukio g. 23, Vilnius
(E025016'23", N54°43'48");
Baltupių radijo siųstuvas RT-FMS-251 FM transmitter

1.2. spinduliavimo klasė 300KF8EHF;
1.3. dažnio stabilumas S2000 Hz;
1.4. didžiausia dažnio deviacija +75 kHz;
1.5. didžiausia moduliacijos galia 0 dBr;
1.6. radijo stoties siųstuvo galia 4,9 W;
1.7. antenos tipas BLR-2DBAx4;
1.8. antenos stiprinimas didžiausios spinduliuotės kryptimi 7,69 dBd;
1.9. antenos centro aukštis virš žemės 15 m;
1.10. spinduliuotės poliarizacija Vertikali.

2019 rugsėjį Baltupių radijo siųstuvo techninę profilaktiką atliko radijo bei televizijos įrangos tiekėjai bei eksploatuotojai UAB "Vigintos elektronika"   

TEISINIS PAGRINDAS:
  • Radijo stoties veikla numatyta Baltupių progimnazijos įstatuose. 
  • Baltupių radijas veikia pagal Vilniaus Baltupių progimnazijai išduotą Lietuvos radijo ir televizijos komisijos licenciją LC-510
  • Leidimas radijo programos transliavimui antžemine radijo stotimi išduotas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu 1V-951


Komentarai